Thông báo tập huấn, thi lên đai và giải quốc tế Võ cổ truyền năm 2010

12 09 2009

VIETNAM TRADITIONAL MARTIAL ARTS FEDERATION
Ho Chi Minh City, August 25th, 2009

ANNOUNCEMENT/ANNONCE

Att: PLANNED SCHEDULE FOR THE 2ND INTERNATIONAL TOURNAMENT
AND PROMOTION TEST (BELT EXAMINATION) OF VIETNAMESE TRADITIONAL MARTIAL ARTS IN 2010

PROGRAMME DU 2E TOURNOI INTERNATIONAL
ET PASSAGE DE GRADE DE VO CO TRUYEN EN 2010


1. Tập huấn: Giáo trình quy định và Giới thiệu Luật thi đấu Võ cổ truyền Việt Nam

1. Training (stage) :
Từ ngày 12 đến 17 tháng 07 năm 2010, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Compulsory training course and introduction of Competition rules in Vietnamese traditional martial arts.
Stage et enseignement des règles de compétition de vo co truyen
– From 12 to 17 of July, 2010 in Nha Trang City, Khanh Hoa Province.
du 12 au 17 Juillet 2010 à Nha Trang (Région Khanh Hoa)
Or/ou
Từ ngày 16 đến 18 tháng 07 năm 2010, tại TP. Hồ Chí Minh.
– From 16 to 18 of July, 2010 in Ho Chi Minh City.
du 16 au 18 Juillet 2010 à Ho Chi Minh Ville

2. Tồ chức giải và thi đai đẳng
International tournament and promotion test (belt examination).

Tournoi international et passage de grade
Từ ngày 20 đến 24 tháng 07 năm 2010, tại TT TDTT Quận 11, Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng.
– From 20 to 24 of July, 2010 at Lanh Binh Thang Gymnasiums, Sports and Physical training Center of District 11.
du 20 au 24 Juillet 2010 au Gymnase Lanh Binh Thang, dans les 11e arrondissement
283 Lanh Binh Thang Street – Ward 8 – District 11 Ho Chi Minh City – Vietnam
283, rue Lanh Binh Thang – salle n°8 – Ho Chi Minh Ville, 11e arrondissement

3.Hồ sơ và các thủ tục liên quan đến giải sẽ được gửi qua email hoặc bưu điện.
Documents and procedures related to the training, tournament and examination will be sent via e-mail or airmail.

Documents et procédures relatifs au stage, compétition et passage de grade, seront envoyés par mail ou voie postale.

Ban chuyên môn kỹ thuật

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban CMKT

THE SPECIALTY AND TECHNICAL BOARD
Le Comité Techique
Võ sư (Master/Maître) Lê Kim Hòa
Maître LE KIM HOA
Vice chairman and chief of specialty and technical board
of Vietnam Traditional Martial Arts Federation

Vice-Président et Directeur Technique National
de la fédération de Vo Co Truyen Vietnam

Advertisements

Hành động

Information

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s
%d bloggers like this: